قیمت فقط ۸,۰۰۰ تومان

قیمت:
فقط۸هزارتومان (برای تماشای کل فصل یک) با زیرنویس، فارسی و انگلیسی(جهت تقویت زبان)
با خرید این سریال امکان دانلود کامل سریال ملکه سفید نیز بهمراه زیرنویس فارسی فراهم میشود.

خرید