کتاب بازی تاج‌ها

بازی تاج ها: الیزابت، کامیلا، کیت و تاج و تخت در این کتاب به بررسی دقیق سه زن مهم در خانواده ی سلطنتی انگلیس می پردازد. اندرسن با اشاره به شباهت ها و تفاوت های این سه زن پا را فراتر از دیوارهای کاخ می گذارد تا بگوید این سه زن امروزه واقعا چه کسانی […]