کتاب دایانا روایت واقعی

دایانا: روایت واقعی اش- به زبان خودش دایانا زنی است که به احیای خانواده سلطنتی کمک کرد و با فعالیت های خیرخواهانه اش چهره ی انسانی و احساسی از خانواده سلطنتی در عصر حاضر به تصویر کشید. نام کتاب: دایانا روایت واقعی از زبان خودش – Diana Her True Story in Her Own Wordsنویسنده: اندره […]