کتاب مگان و هری: روایت واقعی

مگان و هری: روایت واقعی این کتاب پرفروشترین کتاب وال استریت ژورنال است. در این کتاب در مورد تلاش هری و مگان برای تغییر سیستم سلطنتی (جهت همسو کردن با آمال و نیازهای خودشان) و عدم موفقیتشان در این زمینه آورده شده است. در ادامه به این موضوع میپردازد که پس از عدم موفقیتشان چگونه […]