کتاب ویلیام و کیت: روایت یک عاشقانه‌ی سلطنتی

ویلیام و کیت: روایت یک عاشقانه ی سلطنتی در این کتاب به جزئیات رابطه ی کیت و ویلیام پرداخته شده. اینکه چطور یک عاشقانه سلطنتی بوجود اومد… نام کتاب: ویلیام و کیت – William and Kate A Royal Love Storyنویسنده: کریستوفر اندرسنانتشارات: Simon & Schuster UKزبان: انگلیسیتعداد صفحات: ۳۲۵صفحه تاریخ انتشار: ۱ ژانویه ۲۰۱۱قیمت نسخه […]