کتاب ملکه ویکتوریا

طولانی ترین زمان سلطنت در بریتانیا از آن ملکه ویکتوریا بود که 64 سال به طول انجامید. او در 24 مه 1819 در کاخ کنزیگتون به دنیا آمد و در 18 سالگی ملکه ی بریتانیا شد. در زمان ویکتوریا که به «عصر ویکتوریا» مشهور شد، آداب و رسوم سخت و شدید اجتماعی باب شد. اگرچه […]