کتاب یافتن آزادی

یافتن آزادی: هری و مگان و تشکیل یک خانواده ی سلطنتی مدرن پر فروش های نیویورک تایمز، ساندی تایمز. این کتاب اولین روایت واقعی زندگی مشترک دوک و دوشس ساسکس است که به چرایی دور شدن این زوج از زندگی سلطنتی و اینکه چرا به دنبال زندگی مستقل تری بودند پرداخته شده است. نویسندگان این […]